เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-4440-79 ต่อ 2350-2  หรือ  0-2564-4488
โทรสาร : 0-2564-4525

Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand

Tel: 0-2564-4440-79 ต่อ 2350-2  หรือ  0-2564-4488
Fax : 0-2564-4525

 

ติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

12 + 8 =